İyi tarım uygulamalarıyla üretilen organik pamuk, biyo çeşitliliğin korunmasına ve tohum devamına katkı sağlıyor. Koleksiyonlarımızda yer alan organik ürünleri ve bu ürünlerin üretim, süreçlerini, uluslararası kabul görmüş sertifikasyon programları dahilinde (Global Organic Textile Standard ve Organic Content Standard) kriterlerini sertifikalandırıyoruz.

Sertifikasyon programları sayesinde ürünlerimizdeki organik içeriği ve organik ürüne ait üretim zincirinin ekolojik ve sosyal uygunluğunu garanti altına alıyoruz.