DOĞA DOSTU

ALGLİFE olarak geleceğin kaynaklarını korumak üzere biz de üstümüze düşeni yapmak adına maksimum özen gösteriyoruz. Bununla birlikte temiz bir havayı solumanın, iyi kalitede suya erişmenin, iyi koşullarda çalışmanın yani sürdürülebilir iyi bir geleceğin de herkes için çok önemli olduğuna inanıyoruz.

ÇEVRE DOSTU

Kimyasal uygunluk politikamız kapsamında, kimyasal ayak izimizi azaltmayı hedefliyor, kullandığımız kimyasalların çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yaratmayacak içeriklere sahip olduğundan emin olmak için üretimlerimizde yer alan kimyasalların insan ve çevre sağlığına uygunluğunu ve risklerini adım adım değerlendiriyoruz.

Özellikle insan sağlığına zararları ile bilinen AZO, ftalat, ağır metaller ve alerjik riski olan formaldehit gibi kimyasalların kullanımına üretimin hiçbir aşamasında izin vermiyoruz. Çevre sağlığı açısından risk oluşturan APEO, kalıcı organik kirleticiler ve ağır metal kimyasallar ile ilgili olarak da gerekli tüm testleri yapıyoruz.

Üretimlerimizin su, toprak, hava ve dolayısıyla canlı sağlığının korunması, ekolojik dengenin muhafaza edilmesi ve biyoçeşitliliğe zarar vermemesi için uluslarası akreditasyona sahip ve bağımsız kuruluşlarca denetlenen laboratuvarımızda, son bir yılda …….. numuneye …….. üzerinde ekolojik test gerçekleştirdik. Bu analizlerle üretimde kullanılan kimyasalların tekstil ürünlerimiz üzerinde risk oluşturup oluşturmadığını belirleyebiliyor ve atık su deşarjının uygunluğunu kontrol edebiliyoruz.

ORGANİK

İyi tarım uygulamalarıyla üretilen organik pamuk, biyo çeşitliliğin korunmasına ve tohum devamına katkı sağlıyor. Koleksiyonlarımızda yer alan organik ürünleri ve bu ürünlerin üretim, süreçlerini, uluslararası kabul görmüş sertifikasyon programları dahilinde (Global Organic Textile Standard ve Organic Content Standard) kriterlerini sertifikalandırıyoruz.

Sertifikasyon programları sayesinde ürünlerimizdeki organik içeriği ve organik ürüne ait üretim zincirinin ekolojik ve sosyal uygunluğunu garanti altına alıyoruz.